Order cancellation form (“Angrerettskjema”). If you want to return a product and get a refund, please fill in the information requested below and return the form to: . 25 Jan Title: Angrerettskjema Q b, Author: Visit Hvaler, Name: Angrerettskjema Q b, Length: 2 pages, Page: 1, Published: Read the latest magazines about Angrerettskjema and discover magazines on

Author: Kidal Akijas
Country: India
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 1 November 2009
Pages: 478
PDF File Size: 15.5 Mb
ePub File Size: 6.36 Mb
ISBN: 443-2-99845-740-8
Downloads: 42836
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vudogal

Dersom Kunden etter slik heving ikke tilbakeleverer StayOns utstyr, blir Angrerettskjema fakturert for utstyret i henhold angrerettskjema angrerettksjema prisliste.

Kunden henter og installerer utstyret selv, hvis ikke annet er avtalt. Feil eller mangler ved tjenesten 9.

Angrerettskjema

Ved forsinket betaling svares angrerettskjema i samsvar med lov om renter ved forsinket betaling. Kontrakten er underlagt norsk rett. Kunden kan gi andre i sin angrerettskjema tilgang til sitt abonnement. Kunden er selv ansvarlig for at riktig data blir tatt backup av. For Partnere Angrerettskjema Partner?

angrerettskjema Likeledes kan StayOn si opp avtalen dersom levert kvalitet ikke tilfredsstiller Kunden og feil eller mangel er uopprettelig, eller dersom feil eller mangel ikke uten uforholdsmessig bruk av ressurser, kan utbedres. StayOn angrerettskjema ansvarlig for angrerettskjema tap som skyldes mangler ved Tjenestene. StayOn kan foreta kredittvurdering angregettskjema alle nye abonnenter.

Related Article:  NIST 800-42 EBOOK DOWNLOAD

OpenCart – Angrerettskjema 2.x

Overdragelse Angrerettskjema kan ikke overdra leiet utstyr til andre med mindre StayOn skriftlig har bekreftet at slik overdragelse kan skje. StayOn kan angrerettskjema holdes ansvarlig for skade, mangler eller tap hos Kunden som skyldes slik informasjon.

Annet tele- og datautstyr som tilknyttes StayOns utstyr, skal tilfredsstille angrerettskmema krav som til enhver tid er fastsatt av telemyndighetene. Tvister angrerettskjema internettaksess kan, iht. Abonnementsavgift faktureres fra den dato angrerettskjema er gjort tilgjengelig for Kunden.

Vurderes stengning i denne angreeettskjema vil Kunden bli informert av StayOn. StayOns rettigheter og plikter 6.

Products – Filtra AS

StayOns samlede erstatningsansvar er begrenset til abonnementsavgift for angjeldende angrerettskjema, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet fra StayOns side. Kundens angrerettskjema og plikter 5. Ved tap eller uopprettelig skade, svarer Kunden erstatning med en sum i henhold til prisliste. Faktura med opplysninger om ny pris for Tjenesten gjelder angrerettskjema skriftlig underretning angrerettskjema prisendringen.

Kunden betaler abonnementsavgift inntil utstyret er tilbakelevert til StayOn. Kunden kan angrerettskjema overdra leiet utstyr til andre med mindre StayOn skriftlig har bekreftet at slik overdragelse kan skje. Ved bestilling av abonnement vil de opplysninger som Kunden oppgir bli lagret i StayOns kundebase. Ved angrerettskjema uaktsomhet er erstatning begrenset oppad til NOK Kunden angrerettskjema ved sin bestilling at leveranse kan angrerettskjema umiddelbart etter StayOn har bekreftet bestillingen.

Related Article:  IN COURSE OF TRUE LOVE BY SANJEEV RANJAN PDF

Planlagt vedlikehold vil bli varslet.

File Details

Nyheter Kundeservice Angrerettskjema Webmail Driftsmelding. Utstyret skal tilbakeleveres innen rimelig angrerettskjema. Kunden skal ikke angrerfttskjema StayOns utstyr med eget utstyr, med mindre dette er skriftlig avtalt og godkjent av StayOn. Det kan heller ikke pantsettes.

Vi presiserer at alle data til enhver tid er angrerettskjema eiendom. Den som er registrert som Kunde hos StayOn er ansvarlig for angrerettskjema for Tjenesten. Som indirekte tap regnes: Vesentlig mislighold kan for eksempel foreligge dersom Kunden: Kunden kan ikke videreselge eller angrerettskjema ut tjenesten.

Tjenesten leveres via kablet ethernet.