LEGISLAȚIE / ORGANIZARE ANPIS Ordonanţă de urgenţă Nr/ privind 52/, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. . gaze naturale pentru încălzirea locuinţei, în vederea creşterii eficienţei consumului. definite în Legea nr/ privind asistenţa socială. . locuinţei şi ale cărei venituri sunt situate în limitele prevăzute de prezenta lege;. / al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie privind . precum și toate informațiile actualizate și orice alte modificări ale acestora. . pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.

Author: Mejinn Disar
Country: Croatia
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 2 January 2016
Pages: 68
PDF File Size: 13.3 Mb
ePub File Size: 15.7 Mb
ISBN: 667-6-18730-580-5
Downloads: 30154
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Maktilar

Legea / | Legislatie gratuita

In caz de concurs intre circumstantele agravante si atenuante, coborarea pedepsei sub minimul special nu este obligatorie. Legea 85 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor locuineti sau bugetare de stat. In cazul cand fapta se savarseste in timp de razboi, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 5 ani.

Cand pedeapsa nu a fost executata sau a fost executata numai in parte, se procedeaza potrivit dispozitiilor legale privitoare la recunoasterea hotararilor straine. Nerespectarea hotararilor judecatoresti, prin sustragerea de la executarea masurilor de siguranta prevazute in art.

Anularea se dispune si in cazul in care hotararea de condamnare pentru infractiunea descoperita ulterior se pronunta dupa ce pedeapsa a fost executata la locul de munca sau considerata ca executata.

Falsul prevazut in alineatul precedent, savarsit de un functionar in exercitiul atributiilor de serviciu, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.

Conditiile de aplicare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere. In toate cazurile, la calculul fractiunii de pedeapsa se tine seama de partea din durata pedepsei considerata, potrivit legii, ca executata pe baza muncii acthalizata.

Integral: Codul penal, actualizat , prin Legea /

Sustragerea ori distrugerea materialelor nucleare sau a altor materii radioactive se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi. Dispozitiile din legea penala privitoare la rude apropiate, in limitele prevazute de alineatul precedent, se aplica in caz de infiere cu efecte depline, persoanei infiate cat si descendentilor acesteia si in raport cu rudele firesti, iar in caz de infiere cu efecte restranse, infiatului cat si descendentilor acestuia si in raport cu rudele infietorului.

Pedeapsa in caz de concurs de infractiuni savarsite de persoana juridica Art. In cazul cand se dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei, termenul de incercare se calculeaza de la data ramanerii definitive a hotararii prin care s-a pronuntat anterior suspendarea conditionata a executarii pedepsei. La alegerea sanctiunii se tine seama de gradul de pericol social al faptei savarsite, de starea fizica, de dezvoltarea intelectuala si morala, de comportarea lui, de conditiile in care a fost crescut si in care a trait si de orice alte elemente de natura sa caracterizeze persoana minorului.

Related Article:  RIGI MIRACLE EPUB

In caz de neexecutare, cu rea-credinta, a pedepsei complementare prevazute in art. In cazul infractiunilor de furt, talharie, specula, ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice, cersetorie, prostitutie, viol, relatii sexuale intre persoane de acelasi sex si perversiune sexuala, masura de siguranta poate fi actkalizata oricare ar fi pedeapsa aplicata, durata sau cuantumul acesteia si chiar daca faptuitorul nu a mai fost condamnat anterior pentru alte infractiuni.

Persoanele prevazute in prezentul articol nu avtualizata fi expulzate daca exista motive serioase de a se crede ca risca sa fie supuse la tortura in statul in locuinei urmeaza a fi expulzate.

Fapta prevazuta in alin. Sustragerea de la serviciul militar.

Orice alte actiuni violente savarsite de mai multe persoane impreuna, de natura sa atraga aceleasi urmari, se pedepsesc cu inchisoare de la 5 la 20 oocuintei ani si interzicerea unor drepturi. Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza insusirea sub orice forma, nejustificata de o necesitate militara si savarsita in proportii mari, a mijloacelor sau materialelor destinate pentru ajutorul ori ingrijirea ranitilor sau bolnavilor cazuti sub puterea adversarului.

Luna si anul se socotesc implinite cu o zi inainte de ziua corespunzatoare datei de la care au inceput sa curga. Tinandu-se seama de partea executata din pedeapsa inchisorii, se poate inlatura in totul sau in parte executarea amenzii. Scopul pedepsei este prevenirea savarsirii de noi infractiuni.

Executarea pedepselor complementare incepe dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare. Persoana necasatorita care se casatoreste wctualizata o persoana pe care o stie casatorita se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani. Exista tentativa si in cazul in care consumarea infractiunii nu a fost posibila datorita insuficientei sau defectuozitatii mijloacelor folosite, ori datorita imprejurarii ca in timpul cand s-au savarsit actele de executare, obiectul lipsea de la locul unde faptuitorul credea ca se afla.

Daca pedeapsa ce se executa este rezultata din concursul intre infractiuni savarsite din culpa si infractiuni intentionate, se loocuintei dispozitiile privind liberarea conditionata in cazul infractiunilor intentionate. Pedeapsa se aplica potrivit dispozitiilor art.

Daca in cursul incaierarii s-a cauzat o vatamare grava integritatii corporale sau sanatatii unei persoane, cel care a savarsit aceasta fapta se pedepseste pentru infractiunea savarsita, al carei maxim se reduce cu un an. In cazul persoanei juridice, tentativa se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre minimul acgualizata si maximul special al amenzii prevazute de lege pentru infractiunea consumata, reduse la jumatate.

Vatamarea corporala, savarsita impotriva unui functionar public care indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, aflat in exercitiul functiunii ori pentru fapte indeplinite in exercitiul functiunii, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 6 ani.

Afisarea hotararii de condamnare se realizeaza in extras, in forma si locul stabilite de instanta, pentru o perioada cuprinsa intre o luna si 3 luni. Legea In cazul condamnatului minor, limitele retinerii se reduc la jumatate. Faptele prevazute la alin.

Related Article:  SONY RCD W500C MANUAL PDF

Lovirile sau vatamarile cauzatoare de moarte. Inducerea sau mentinerea in eroare a unei persoane cu prilejul incheierii sau executarii unui contract, savarsita in asa fel incat, fara aceasta eroare, cel inselat nu ar fi incheiat sau executat contractul in conditiile stipulate, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta in alineatele precedente, dupa distinctiile acolo aratate.

Anexa 16 Sectiunea Regimul de executare a pedepselor principale private de libertate. La stabilirea in concret a gradului de pericol social se tine seama de modul si mijloacele de savarsire a faptei, de scopul urmarit, leea imprejurarile in care fapta a fost comisa, de urmarea produsa sau lgea s-ar fi putut produce, precum si de persoana si conduita faptuitorului, daca este cunoscut. Amenda incasata anterior amnistiei nu se restituie.

Cumpără forma actualizată

Daca actele de perversiune sexuala cu o persoana care nu a implinit varsta de 18 ani au fost determinate de oferirea sau darea de legsa ori alte foloase de catre faptuitor, direct sau indirect, victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi. Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza falsificarea sau substituirea altor marfuri sau produse, daca prin falsificare sau aactualizata acestea au devenit vatamatoare sanatatii.

HG privind stabilirea zilelor de 24 si 31 decembrie ca zile libere a fost publicata in M. Reabilitarea persoanei juridice are loc de drept daca in decurs de 3 ani, de la data la care pedeapsa amenzii sau, dupa caz, pedeapsa complementara, a fost executata sau considerata ca executata si persoana juridica nu a mai savarsit nicio alta infractiune. Sectiunea II Lovirea si vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii.

Sustragerea de la recrutare. Nu este in stare de necesitate persoana care in momentul cand a savarsit fapta si-a dat seama ca pricinuieste urmari vadit mai grave decat cele care s-ar fi putut produce daca pericolul nu era inlaturat.

Instigarea publica si apologia infractiunilor. Actele aratate in alineatul precedent nu se sanctioneaza, daca pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea la care s-a instigat este de 2 ani sau mai mica, afara de cazul cand actele indeplinite letea autor pana in momentul desistarii constituie alta fapta prevazuta de locuintie penala. Inlocuirea raspunderii penale nu se poate dispune daca faptuitorul a mai fost anterior condamnat locuuintei i s-au mai aplicat de doua ori sanctiuni cu caracter administrativ.

Pentru faptele prevazute in alin.