BABA’s Arathi Lyrics – PDF files and can be downloaded Noon / Madhyan · Evening / Aarathi lyrics sourced from various Shirdi Sai Baba related websites. Madhyan Arati. Noon PM BABA’s Arati Lyrics – PDF files and can be downloaded Arati lyrics sourced from multiple Shirdi Sai Baba related websites . Shirdi saibaba Noon Arathi – Madhyana Arathi – Noon Taking the five -wick lamp, I do Baba’s Arati, Sai’s Arathi Shri Satchitaanand Sadguru Sainaath.

Author: Yojin Tygojora
Country: Mongolia
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 22 September 2009
Pages: 131
PDF File Size: 12.28 Mb
ePub File Size: 10.32 Mb
ISBN: 248-2-62664-764-7
Downloads: 77931
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Faugis

Thank you very Much Sai baba madhyan aarti lyrics This site. Invocation of Primordial sound in the beginning the devas Celestial beings worshipped Lord Vishnu by means of a sacrificial fire yagyan by such religious deeds they attain greatness in heaven the abode of the divine, Celestial beings. Specifications of the Image. I m very thankful to this website for giving me the lyrics of sai madhyan aarti.

Baraa laadhalaa janma haa maanvaachaa Naraa saarthakaa saadhaneebhuta saacha Dharoon Sayeepremaa galaayaa ahantaa, Namaskaar saashtaang Shri Sainaatha. More Shirdi saibaba Arathi songs with meaning: It is a great luck to be born as a human being.

Dhaava paava maajze aayee paava maajze aayee. How to Reach Shirdi. Sadaa nimba vrikshasya mooladhivaasaat Sudhaasravinam tiktamapya priyantam Tarum kalpa vrikshaadhikam saadhayantam Nameeswaram Sadgurum Sainaatham. I wish for ua happy life O Lord of Lords.

Yaa pari dhyaana tujze gururaayaa — Drishya karee nayanaan yaa Poornaananda sukhe hee kaayaa — Laavise hariguna gaayaa – Aisaa eyee…. Krishna Krishna Hare Hare. I downloaded pdf of Aarati Lyrics. Important Places in Shirdi.

Sai Satcharita: Madhyan Aarthi

Suraadeeka jyaanchyaa padaa vanditaantee, Sukadeeka jyaante samaanatva detee Prayagaadi teerthen padee nasmra hotaa, Namaskaar saashtaang Shri Sainaatha. I was sai baba madhyan aarti lyrics much interested to learn. Saisi vandana karoo Babaansee vandana Ganu mhane Baba Sayee. Bhawaambhodi magnaarthitaanaam lanaanaam Swapaadaasritaanaam swabhakti priyaanaam Samuddhaaranaartham kalow sambhavantam Nameeswaram Sadgurum Bba.

Related Article:  AUTOMATIC ROOM LIGHT CONTROLLER WITH BIDIRECTIONAL VISITOR COUNTER EPUB

Newer Post Older Post Home. Sai Baba’s Sai baba madhyan aarti lyrics from Sai Satcharitra. Paayee paadukaa japamaala — kamandaloo — Mrigacchalaa — dhaarana kariseebaa Naagajataa lyrlcs Mukuta sobhato maathaa – Aisaa eyee baa Wearing wooden sandals, carrying Jap Mala prayer beeds Kamandalu Container of waterwearing deer skin; on your head is the crown of serpent-like coiled tresses of your hair, which looks beautiful. Yaa ho yaa ho avaghe jana karaa Babaansee vandana.

Sai Morning – Kakad Aarti PDF

Prostrating myself with touch of your feet and see thy beautiful form. We do Aarti to Sai Baba, the soul that and the aaryi of happiness to all. Shirdi Trip from All Over India. Shirdi Sai baba madhyan aarti lyrics from All Over India. Sai baba madhyan aarti lyrics subscribing pls check your email Inbox or Spam box to receive a Confirmation mail form Us.

Devaa Sayeenaathaa twatpadanata vhaahe, paramaayaamohita janamochana jhanin vhaave Twakripayaa sakalaanche sankata nirasaawe, deshila tari de twadhyash krishnaane gaave Jaya Deva Jaya Deva This mantra is repeated thrice Shri Gurudeva Datta.

Sai In My Breath: Sri Shirdi Sai Baba 4 Aarti’s Lyrics PDF

Sai Nath Maharak Baa Jai!!! It was really good work Thank you very Much. This is sai baba madhyan aarti lyrics amazing website with so much convince. Grant the cool shade from that canopy from the blazing heat of the three-fold calamities of life to those who have taken shelter at your feet.

Related Article:  RH442 EPUB

Jaaluniyaan aananng swaswaroopee raahe dhanga Mumukshu janaan daavee nija dolaan Sreeranga, dolaan Sreeranga Aarti Sai Baba Burn the desires. Lord, to your feet draw our minds.

Thanks but i dont understand the language marathi there but can read gujarati. Please understand all the words of this site came from years of over affection i had on my sweet saint shirdi saibaba. With my folded hands and true devotion, I surrender to you O Lord.

Let he attain universal sovereignty eternelly, enjoyment of pleasuresindependence, perfect detachment, distinction and position of a great king, and supreme Lordship, so that he rules the universe and become the eai ruler of the whole earth all his life, sai baba madhyan aarti lyrics of longevity and fullness of life, and be the absolute king of the earth streching upto its oceanic shores. Incarnation sai baba madhyan aarti lyrics the imperishible spirit, you are all pervading.

Thanks once again but I thing Thanks is very small word to be grateful. Mzdhyan always recites this hymn with devotion and absorption will sai baba madhyan aarti lyrics be the recepeint of the grace of Sadguru until he lives. Om swasti saamrajyam bhojyam swaaraajyam vairaajyam, paarameshtyam Raajyam mahaarajya maadhi patya mayam Samantaparyaa yeesyat Saarvabhoumah saarvayushya aantaadaaparaaraadhaat prithivyai Samudraparyanthaayaa ekaraalithi Aum!

Om Sri Sai Nathaya Namah.